Μπορείτε να γίνετε μέλη του ΣΠΑΖ ή να ανανεώσετε τη συνδρομή σας σε έναν από τους συνεργαζόμενους με τον ΣΠΑΖ κτηνιάτρους. Ζητήστε του να σας δώσει να διαβάσετε πως λειτουργεί το σωματείο και αν συμφωνείτε ζητήστε του την Αίτηση Εγγραφής/Ανανέωσης Συνδρομής. Συμπληρώστε την και δώστε την στον κτηνίατρο μαζί με 50 € αν είστε νέο μέλος ή 35 € αν ανανεώνετε τη συνδρομή σας. Εκείνος θα σας δώσει, αφού υπογράψει και σφραγίσει,  το κάτω μέρος της φόρμας (ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΟΥΣ ΣΠΑΖ 2014 & προσωρινή απόδειξη). Η συνδρομή σας ισχύει για το ημερολογιακό έτος από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο.

Αν μένετε εκτός Αττικής, μπορείτε να γίνετε Υποστηρικτής του ΣΠΑΖ (με τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας) αντί για μέλος. Οι Υποστηρικτές και οι δωρεές τους είναι πολύ χρήσιμες για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας για τα αδέσποτα. Δεν απαιτείται να εργασθούν στις εκδηλώσεις μας παρ’ όλο που είναι ευπρόσδεκτοι αν το επιλέξουν.