Σε μια πλευρά του ουρανού είναι ένα μέρος που ονομάζεται η γέφυρα του ουράνιου τόξου. Όταν πεθαίνει ένα ζώο που ήταν ιδιαίτερα κοντά σε κάποιον στον επίγειο κόσμο μας, αυτό το κατοικίδιο πηγαίνει στη γέφυρα του ουράνιου τόξου.