Αν πραγματικά αγαπάτε το σκύλο σας, βάλτε του microchip και βεβαιωθείτε οτι τα στοιχεία του και τα στοιχεία σας έχουν περαστεί σωστά στη Βάση Δεδομένων του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου (τηλ. 2105202901)

microchip youe pet