Ο ΣΠΑΖ είναι μέλος της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας (ΠΦΟ).

Η ΠΦΟ στόχο έχει, μέσα από την ιστοσελίδα της, να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ζώα και να προτείνει λύσεις.

Ανακαλύψτε μέσα από τα άρθρα μας τί μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε τα ζώα από τη σκληρότητα που αντιμετωπίζουν, τόσο στη ‘διπλανή’ μας ‘πόρτα’ αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Ενημερωθείτε για την Νομοθεσία της Ελλάδας που αφορά τα ζώα και ακολουθήστε τις αναλυτικές οδηγίες αν θέλετε να καταγγείλετε περιστατικά κακοποίησης ή εγκατάλειψης.