Σνόου – Snow

Αγάπη χιόνι ή αλλιώς, Σνόου. Σε περίπτωση που ψάχνετε τη σκύλα φίλη και τη σκύλα σύντροφο και τη σκύλα που πάει άνετα παντού, να ξέρετε ότι έχουμε τη Σνόου. Διαβάστε περισσότερα…
I’m Queen – Snowflake, highly esteemed by all the volunteers @SPAZ who love to be taken by “moi” on car rides and long walks. Read more…

Συντάκτης spaz adm, πριν από